Projecten

Bewegwijzering Holtingerveld

Bezoekers van 'buiten' de regio weten de Toegangspoort van het Holtingerveld erg lastig te vinden. In opdracht van de gemeente Westerveld heeft Emineo in 2018 een compleet bewegwijzeringsplan opgesteld. Wij zijn begonnen met de planvorming van 'buiten naar binnen', waarbij de bezoekers op de A32 al worden geattendeerd op de juiste afrit om vervolgens naar de Toegangspoort te worden geleid. Ook uit andere windrichtingen worden weggebruikers naar de Toegangspoort gebracht.
Op de Toegangspoort zelf is het een zoektocht naar de vele wandelroutes, fietspaden, bezoekerscentrum, de schaapskooi, het vlinderparadijs en de hunebedden. Daarom heeft Emineo, samen met Josto in Nieuwleusen en in nauw overleg met veel stakeholders in het gebied een ontwerp gemaakt van een zuil waar bezoekers verder worden verwezen. Voor Pasen 2019 is de zuil opgeleverd aan de gemeente Westerveld

Bodem- en taludverdediging Vierhuizergat

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest heeft Arcadis in augustus 2012 een bestek geschreven en vervolgens directievoering gepleegd en dagelijks toezicht gehouden op de werkzaamheden uitgevoerd door Heuvelman Ibis die vanaf het najaar van 2012 de (spoed)werkzaamheden uitvoerde in een natuurlijke geul in de Waddenzee genaamd het Vierhuizergat. De geul verplaatste zich versneld richting de kust waardoor onder water het zand voor de Lauwersmeerdijk wegspoelde. Om te voorkomen dat weersinvloeden de dijk op die plek verder beschadigde, werd het onderwatertalud van de dijk over een lengte van circa 900 meter verstevigd. De uitvoering van de werkzaamheden vielen in het kader van de Waterwet onder een noodverordening. Arcadis heeft, in samenwerking met opdrachtgever waterschap Noorderzijlvest, projectadviseur Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland en aannemer Heuvelman Ibis, de werkzaamheden opgepakt. Van projectvoorbereiding tot en met het verwijderen van de eerste grijper zand voor de geulverbreding is in een extreem korte periode van vier dagen gerealiseerd. Intussen zijn ook nog berekeningen, opname, mobilisatie en meldingen gedaan. Vervolgens zijn de werkzaamheden gestart op 20 september 2012 en zijn ruim voor de uiterste datum opgeleverd. Wie als ondernemer begint en tot dan toe uitsluitend in dienstverband werkzaam is geweest, kan moeilijk een portfolio van het nieuwe bedrijf presenteren. Daarom hierboven een greep uit de projecten die Jack van Dijken in het (recente) verleden heeft uitgevoerd.

Centrumplein Emmen

Het centrum van Emmen biedt binnenkort twee grote attracties: het nieuwe dierenpark en theater aan de westzijde van het centrum en een bijzonder ‘mensenpark’ aan de Hoofdstraat. Een levendig centrumplein verbindt deze twee attracties met elkaar. Een plein gelijk aan ongeveer vier voetbalvelden. De uitdaging: er een levendig ‘Emmens’ plein met verschillende sferen en gebruiksmogelijkheden van maken dat past bij de wensen en inwoners in de gemeente Emmen. Na een interactief proces met Arcadis heeft ontwerpbureau Latz + Partner het definitief ontwerp voor het centrumplein gemaakt en Arcadis het bestek. Tot halverwege 2015 legt aannemerscombinatie Hoornstra/Hemmen het nieuwe plein aan.

Wie als ondernemer begint en tot dan toe uitsluitend in dienstverband werkzaam is geweest, kan moeilijk een portfolio van het nieuwe bedrijf presenteren. Daarom hierboven een greep uit de projecten die Jack van Dijken in het (recente) verleden heeft uitgevoerd.

Reconstructie Pieterburen

De gemeente De Marne heeft flink aan de weg getimmerd. In een gering aantal jaren hebben we veel verschillende plannen van initiatieffase tot en met oplevering uitgevoerd. In bovenstaand plaatje de reconstructie van grote delen van de infrastructuur van het dorp Pieterburen (reconstructie Hoofdweg, een ommetje om het dorp, een groot parkeerterrein nabij de Zeehondencrèche, terrassen bij de horeca enz.) Maar evengoed hadden hier afbeeldingen van Ulrum (reconstructie Schapenweg, Leensterweg, Singel en de grondige aanpak van de kadeconstructie langs het Hunsingokanaal kunnen staan. Of van Zoutkamp, of van Lauwersoog waar de zandstranden rondom het meer zijn opgeknapt, de beschoeiingen vervangen door verduurzaamd hout \, speeltoestellen zijn geplaatst en de parkeerplaatsen zijn gereconstrueerd. Ook in Leens hebben we verschillende reconstructiewerkzaamheden begeleid. En gemeentebreed een groot wegenbestek waar op een innovatieve manier vele kilometers asfaltverharding en klinkerstraatwerk zijn aangepakt, mag niet ontbreken in deze lijst. Op de afbeelding een sfeerimpressie van Waddengenot by night.

Wie als ondernemer begint en tot dan toe uitsluitend in dienstverband werkzaam is geweest, kan moeilijk een portfolio van het nieuwe bedrijf presenteren. Daarom hierboven een greep uit de projecten die Jack van Dijken in het (recente) verleden heeft uitgevoerd.

Westerkwartier Schoon

Westerkwartier Schoon was het samenwerkingsverband van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, wetterskip Fryslan en waterschap Noorderzijlvest. Het project is opgestart in 2003. Het project is opgestart om de woningen in het buitengebied van de voornoemde gemeenten te voorzien van riolering of een IBA. De keuze voor riolering of een IBA is gemaakt door de gemeente. In totaal zijn er 586 IBA's geplaatst en 647 gebouwen zijn aangesloten op drukriolering. Samen met het Projectbureau Westerkwartier Schoon heeft Arcadis alle fasen voorbereid en de uitvoering begeleid. Het project begon in 2003 en op 1 mei 2006 sloot het Projectbureau de deuren.

Wie als ondernemer begint en tot dan toe uitsluitend in dienstverband werkzaam is geweest, kan moeilijk een portfolio van het nieuwe bedrijf presenteren. Daarom hierboven een greep uit de projecten die Jack van Dijken in het (recente) verleden heeft uitgevoerd.

Bouwkundige inspecties en Bouwkundig Versterken Aardbevingsgebied Groningen

Als u ondersteuning zoekt in projecten die te maken hebben met de gevolgen van aardbevingen, dan kan Emineo u van dienst zijn. Vanaf januari 2013 ben ik volop werkzaam in het aardbevingendossier. In het aansturen van 75 bouwkundig inspecteurs die bij schademelders komen en de dagelijkse leiding over de backoffice die er is voor de schademelders, de inspecteurs en de NAM. Sinds de zomer van 2014 werk ik ook hard aan de opstart van het Bouwkundig Versterken van duizenden objecten in het gaswinningsgebied. Dit varieert van RVS (Rapid Visual Screening), EVS (Extended Visual Screening), het initiëren van het snel oplossen van risico's en het 100% versterken van gebouwen zodat deze bestand is tegen de verwachte zware beving.

Wie als ondernemer begint en tot dan toe uitsluitend in dienstverband werkzaam is geweest, kan moeilijk een portfolio van het nieuwe bedrijf presenteren. Daarom hierboven een greep uit de projecten die Jack van Dijken in het (recente) verleden heeft uitgevoerd.

Energy Park Eemshaven

Voor Groningen Seaports begeleidde Arcadis het bouwrijpmaken van het Energy Park in de Eemshaven. Liebregts Middelbeers voerde het project uit. Ruim 1 miljoen kuub zand is verplaatst voor de ophoging van een deel van de Oostlob. Tijdens de werkzaamheden werd de groenknolorchis aangetroffen en sporen van de spitsmuis. Er zijn elders in de Eemshaven twee ecostroken ontworpen en aangelegd. De groenknolorchis is naar deze ecostroken verplaatst.

Wie als ondernemer begint en tot dan toe uitsluitend in dienstverband werkzaam is geweest, kan moeilijk een portfolio van het nieuwe bedrijf presenteren. Daarom hierboven een greep uit de projecten die Jack van Dijken in het (recente) verleden heeft uitgevoerd.

Rioleringsplannen

In de afgelopen decennia heb ik tientallen rioleringsplannen opgesteld. Voor grote en middelgrote gemeenten in Nederland. Vaak basisrioleringsplannen en GRP's maar ook beheer- en onderhoudsplannen. Regelmatig maakte het inmeten van de bestaande rioleringsstelsels onderdeel uit van de opdrachten en even vaak het inspecteren en opstellen van verbeterplannen. De werkzaamheden strekken zich uit tot vrijvervalriolen, gemalen, persleidingstelsel, vacuumriolering en aansluiting van woonschepen op riolering. In veel projecten komt duurzaamheid om de hoek kijken en innovatieve aanpak. Gebiedsgerichte planvorming met onderzoek naar bijvoorbeeld opspeuren van rioolvreemd water of foutieve aansluitingen zijn enkele voorbeelden van nadere onderzoeken.

Wie als ondernemer begint en tot dan toe uitsluitend in dienstverband werkzaam is geweest, kan moeilijk een portfolio van het nieuwe bedrijf presenteren. Daarom hierboven een greep uit de projecten die Jack van Dijken in het (recente) verleden heeft uitgevoerd.

Renovatie rioolgemalen Groningen

Twee grote rioolgemalen in Groningen (gemaal Geert Huizinga nabij Martini Plaza en gemaal Selwerd bij het Noorderstation) zijn ingrijpend gerenoveerd. Dit is gebeurd in het kader van Waterslag 2, een omvangrijk project om afvalwater direct uit de stad naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde te transporteren zonder tussenstations en risico's van overstortingen van ongezuiverd afvalwater op oppervlaktewater. De projecten zijn uitgevoerd door Luttjeboer (Gemaal Geert Huizinga) en Mous (gemaal Selwerd). Bij beide renovaties zijn kunstopdrachten verstrekt om het geheel aan de buitenzijde meer uitstraling te geven. Emineo helpt u graag bij uw gemaalvraagstukken.

Wie als ondernemer begint en tot dan toe uitsluitend in dienstverband werkzaam is geweest, kan moeilijk een portfolio van het nieuwe bedrijf presenteren. Daarom hierboven een greep uit de projecten die Jack van Dijken in het (recente) verleden heeft uitgevoerd.

Tegels op halve bollen rotondes Makkum

Vier rotondes in Makkum zijn bekleed met tegeltjes waarop foto’s zijn afgebeeld van Makkum omstreeks 1970. De tegeltjes zijn aangebracht op halve bollen. Door de platte afbeeldingen te projecteren in een vervaardigd 3D tekenmodel kon exact worden bepaald welk deel van de afbeelding op welke tegel paste en wat er wegviel (door de voegen tussen de tegels die niet evenwijdig lopen). Van elk gedeelte van de afbeelding is een rasterbestand aangemaakt en aangeleverd aan de Makummer aardewerkfabriek Koninklijke Tichelaar die de tegels heeft gemaakt. Na de immense voorbereidingsklus heeft Andries Planting de rotondes in Makkum bekleed. U ziet: Emineo is (ook) in voor ingewikkelde, uitdagende klussen die veel inzicht en kennis vragen van de mogelijkheden van geautomatiseerde ontwerpsystemen.

Wie als ondernemer begint en tot dan toe uitsluitend in dienstverband werkzaam is geweest, kan moeilijk een portfolio van het nieuwe bedrijf presenteren. Daarom hierboven een greep uit de projecten die Jack van Dijken in het (recente) verleden heeft uitgevoerd.