Projectmanagement

Bij ons is het projectmanagement in goede handen. U kunt zich blijven concentreren op uw dagelijkse activiteiten. Wij zorgen voor de dagelijkse leiding.

Vooraf stellen wij een helder projectplan op. Een projectplan bevat een duidelijk overzicht van de deadlines. Wij zorgen ervoor dat de processen en activiteiten juist op elkaar zijn afgestemd. Via voortgangsrapportages blijft u tijdens de uitvoering van het project op de hoogte en onverwachte afwijkingen zijn dan ook niet aan de orde.

In het projectmanagement vallen onder andere de volgende werkzaamheden:

        – Budget bewaking

        – Het volledig begeleiden en uitvoeren van een nieuw- of reconstructieproject

        – Bewaking van budget, planning, uitvoering

        – >Aansturen aannemer

        – Procesbewaking

        – Voorzitten en/of deelname in bouwvergaderingen, stuurgroepvergaderingen, directievergaderingen, kleine overleggen

        – Verslaglegging

        – Beoordelen offertes en calculaties

U kunt het gehele projectmanagementtraject vanaf de initiatieffase tot aan de gebruiksfase door ons laten uitvoeren. Voor een enkele fase, of op één of meer afgeronde taken c.q. adviesproducten, kunt u eveneens een beroep op ons doen.