Advies

Emineo heeft een breed pakket om u van adviezen te voorzien. Kijk ook naar onze portfolio onder ‘Projecten‘.

        – Inspectie van kunstwerken (vaste en beweegbare bruggen, kaden, beschoeiingen, sluizen)

        – Opstellen beheer- en onderhoudsadviezen voor kunstwerken

        – Inspectie van wegen

        – Opstellen beheer- en onderhoudsadviezen voor wegen

        – Inspectie van riolering (strengen, overstorten, randvoorzieningen en gemalen)

        – Opstellen beheer- en onderhoudsadviezen voor riolering

        – Opstellen basisrioleringsplannen, hydraulische- en vuiluitworpberekeningen

        – Inmeten, uitzetten

        – Bouwrijp- en woonrijplannen

        – Reconstructie stedelijke omgeving

        – Het maken en samenstellen van Programma Van Eisen

        – Het maken van een plan van aanpak met bijbehorende tijdsplanning

        – Bestekken schrijven

        – Ontwerptekeningen maken

        – Beoordelen offertes en aanneem overeenkomsten


Indien noodzakelijk schakelt Emineo collega’s of externe deskundigen in om een gericht advies en oplossing op uw vraagstelling te leveren. Dit bespreken wij altijd vooraf met u.

Geen enkele technische of organisatorische vraag is ons teveel.