Dienstverlening

Bij ons is het projectmanagement in goede handen. U kunt zich blijven concentreren op uw dagelijkse activiteiten. Wij zorgen voor de dagelijkse leiding.

Vooraf stellen wij een helder projectplan op. Een projectplan bevat een duidelijk overzicht van de deadlines. Wij zorgen ervoor dat de processen en activiteiten juist op elkaar zijn afgestemd. Via voortgangsrapportages blijft u tijdens de uitvoering van het project op de hoogte en onverwachte afwijkingen zijn dan ook niet aan de orde.

In het projectmanagement vallen onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Het volledig begeleiden en uitvoeren van een nieuw- of reconstructieproject
 • Bewaking van budget, planning, uitvoering
 • Aansturen aannemer
 • Procesbewaking
 • Voorzitten en/of deelname in bouwvergaderingen, stuurgroepvergaderingen, directievergaderingen, kleine overleggen.
 • Verslaglegging
 • Beoordelen offertes en calculaties
 • Het maakt ons niet uit of u het gehele projectmanagementtraject vanaf de initiatieffase tot aan de gebruiksfase, of enkele opeenvolgende fasen. Voor een enkele fase, of op één of meer afgeronde taken c.q. adviesproducten, kunt u eveneens een beroep op ons doen.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *